Nederlandse Orde van Accountants-Adminstratieconsulenten (NOVAA)

Ons kantoor is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (hierna: NOvAA). De NOvAA is een bij wet ingestelde beroepsorganisatie voor AA Accountants. De organisatie zet zich in voor een goede uitoefening van het beroep van AA Accountant.


Het NOvAA is een publiekrechtelijke organisatie. Alle AA Accountants die in het register staan ingeschreven zijn op grond van de wet lid. Nederland telt ruim 6.500 AA Accountants.


De NOvAA heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en eist van haar leden dat zij voldoen aan permanente educatie. Daarnaast worden zelfstandige kantoren gecontroleerd op de kwaliteitswaarborgen. Het doel is een goede beroepsuitoefening te bevorderen.


De NIVRA en NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Vooruitlopend op deze fusie werken beide organisaties al wel samen op veel gebieden.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.novaa.nl of www.nba.nl.

NIEUWS

TRAANMAN
Accountants en
Belastingadviseurs

Kloosterlaan 2
7471 BC Goor

t. 0547 - 26 00 07
f. 0547 - 27 29 70

e.  info@traanman-accountants.nl