Consultancy

Voor ons kantoor is consultancy geen apart onderdeel in onze organisatie maar een logisch gevolg van adequate advisering.

Als ondernemer komt u soms voor vraagstukken te staan waarbij u zelf over onvoldoende kennis beschikt om het antwoord te vinden. Wij hebben deze deskundigheid in huis of zetten onze contacten met externe adviseurs in om u van dienst te zijn. Wij voelen ons betrokken bij uw organisatie en zetten ons in om het optimale resultaat te bereiken.

Wij kunnen veel voor u betekenen op het gebied van de selectie en inrichting van (financiële) software, managementrapportages en het opstellen van prognoses. Maar ook voor juridische zaken, subsidies, verzekeringen en personele aangelegenheden kan onze expertise van grote toegevoegde waarde zijn voor u.

Kortom wij zijn een allround adviseur voor uw onderneming.